5 Tips For Great Photos- What to think about when taking a photo -Jag får ofta frågor kring vad jag använder mig av för kamera/objektiv etc. och kommentarer om att mina bilder är fina. Verkligen kul att höra att ni gillar mina bilder ♥ Idag tänkte jag därför dela med mig av fem tips på vad man ska tänka på när man fotar.

1. Tänk på fokus och skärpa. Något som är så otroligt viktigt i bilder är att de är skarpa och att skärpan verkligen är på rätt plats, dvs på det man vill framhäva i bilden.

2. Överexponera inte bilderna. Ljusa bilder är väldigt vackra, men för att få till de härliga ljusa bilderna är det alltid bäst att göra just det i ett bildbehandlingsprogram. Fotografera därför gärna bilderna så att de är lite mörkare, med ett lågt ISO-tal för att få dem så skarpa som möjligt, och justera därefter ljuset i ex. photoshop.

3. Tänk på ljuset och experimentera med det beroende på vilket resultat du vill ha. På bilderna i inlägget fallet ljuset på ansiktet vilket gör att det framhävs i bilderna.

4. Hitta din egen fotostil och utveckla den. Trots samma utrustning har de flesta som fotograferar mycket en egen stil - suveränt! Experimentera med bilder för att se vad som funkar dig och din stil bäst. Radera inte de dåliga bilderna direkt utan studera dem för att se på vilka plan du kan förbättras till nästa gång.

5. Lär känna din kamera och den utrusting du har. Det absolut viktigaste är att man känner till sin kamera och vad de olika inställningarna är till för. Att använda auto på en systemkamera är alltså ett stort nej. Lyckade bilder sitter inte enbart i utrustingen utan även kunskapen.

Hoppas ni gillade det här inlägget och lycka till med fotande! ♥

...

// I often get questions about what kind of camera, lens etc. I use and positive comments about my pictures. I really enjoy hearing how much you enjoy my photos ♥ That is why I today thought to share five things you should pay attention to while taking pictures.

1. Pay attention to focus and sharpness. It is incredibly important to make sure your pictures are sharp, and especially that the sharpness is in the right place, that is on the thing you want to highlight in the picture.

2. Don't overexpose the pictures. Bright pictures are beautiful, but in order to get these bright pictures it is easiest to create them with a photoediting tool. Make the original photos a little darker, with a low ISO setting to make them as sharp as possible, and adjust the brightness in e.g. photoshop.

3. Pay attention to the light and experiment with it, in order to achieve the result you desire. In the pictures in this particular entry, the light falls on my face which makes it stand out more in the pictures.

4. Find your own style of photography, and develop it. Despite having virtually the same equipment, most photographers have their own style - awesome! Experiment with pictures to see what works for you and your style. Don't just delete the bad pictures, but study them and look for what to improve next time.

5. Get to know your camera and the equipment you have. The most important thing is to know your camera and what the settings are for. Using auto on a system camera is a big no. Successful pictures are not simply created by the equipment, but also knowledge.

Hope you liked this blogpost and good luck with your pictures! ♥

Likes

Comments

Johanna,
Kul med fototips! 😊 Fina porträtt 😊
doowop.blogg.se
anonym,
ISO har ingenting att göra med skärpan i bilderna. I mörkare situationer krävs högre ISO tal för att det ska bli någon bild alls om man inte vill rucka allt för mycket på bländaren och slutaren. Om man alltid kör på lågt ISO så måste man i något skede ändra bländaren och slutaren och det är framför allt slutaren som är viktig. Om det är för lång slutartid (vilket krävs om det är mörkare situation) behöver man högre ISO för att det inte ska bli rörelseoskärpa i bilderna.
None

Outfits 2019

    Instagram @sofiasmode

    Instagram sofiasmodeInstagram sofiasmodeInstagram sofiasmodeInstagram sofiasmodeInstagram sofiasmodeInstagram sofiasmodeInstagram sofiasmodeInstagram sofiasmodeInstagram sofiasmode